انتشار فهرست مجوزهای اعطا شده توسط دستگاه

1403/1/7 0:0


 

 


 
 
 
 

رديف

نام شرکت

شماره مجوز

تاريخ صدور

تاريخ انقضاء

نام مسئول فني

مدرک تحصيلي مسئول فني

محل فعاليت

تعداد کارکنان

شماره تلفن

سابقه فعاليت شرکت

     شهرستان

1

دفع آفات بوشهر

4593/2/20/دپ

14/4/1402

14/4/1404

عبدالحسين اشعري

ليسانس کشاورزي گیاه پزشکی

استان بوشهر

6

1160 0773355

32سال

بوشهر

2

سالم لیان

9642/2/20/دپ

29/7/1402

29/3/1403/

غلامرضا هنرمند

لیسانس بهداشت محیط

استان بوشهر

2

09177726974

15 سال

بوشهر

3

زیتون سبز کاسپین

15290/2/20/دپ

16/11/1402

16/11/1404

جعفر یوسفی پور

لیسانس بهداشت محیط

استان بوشهر

4

09177718270

14سال

کنگان

4

بهپاک لیان زمرد

8143/2/20/دپ

1/7/1402

1/7/1404

محمود محمدیان

لیسانس بهداشت محیط

استان بوشهر

2

09177721192

9سال

بوشهر

5

نوربخش سبزدلان جم

220/2/20/دپ

8/1/1401

8/1/1403

مهدی خشنود

ليسانس بهداشت محیط

استان بوشهر

4

1658 174 0917

9 سال

جم

6

ایمن پویان سلامت محور کنگان

4592/2/20/دپ

14/4/1402

14/4/1404

ستاره کرامتی

لیسانس بهداشت محیط

استان بوشهر

2

09394416657

7 سال

کنگان

7

سلامت گران ساحل پرک

15290/2/20/دپ

16/11/1402

16/11/1404

قاسم حاتمی عمله

لیسانس بهداشت محیط

استان بوشهر

2

09179221759

7 سال

کنگان

8

پیشرو کاران برتر چوگان

5723/2/20 دپ

8/5/1402

8/5/1404

حامد کرمی

لیسانس بهداشت محیط

استان بوشهر

5

09179218681

8 سال

کنگان

9

آویژه آسایش پاسارگاد

11624/2/20/دپ

6/9/1402

6/9/1404

غلامرضا سرو ی

لیسانس بهداشت محیط

استان بوشهر

5

09178320935

6 سال

کنگان

10

یاس سفید ساحل نیلگون دیر

11623/2/20/دپ

6/9/1402

6/9/1404

عبدالرسول فخرایی

لیسانس بهداشت محیط

استان بوشهر

2

09353548155

5 سال

دیر

11

مهر وزران جم

5722/2/20/دپ

8/5/1402

8/5/1404

علی جعفری

لیسانس بهداشت محیط

استان بوشهر

2

09178831584

5سال

مهر وزران جم

12

اهورا زرین آبنوس

1214/2/20/دپ

26/7/1401

26/7/1403

عبداله بابایی

لیسانس بهداشت محیط

استان بوشهر

3

09178320818

3 سال

کنگان

13

ایمن سرای امید ایرانیان

606187/2/20/دپ

22/9/1401

22/9/1403

معصومه پناهنده

لیسانس بهداشت محیط

استان بوشهر

7

09396734467

3 سال

جم

14

ایمن گستر سیراف آریا

5824/2/20/دپ

8/5/1402

8/5/1404

صادق کریمی باصری

لیسانس بهداشت محیط

استان بوشهر

3

09179812449

2 سال

کنگان

15

سالم کاران جم

14027/2/20/دپ

23/10/1402

23/10/1404

سعید عندلیب اکبر آبادی

لیسانس بهداشت محیط

استان بوشهر

3

09179670289

2 سال

جم

16

چکاوک ایمن بینش

6426/2/20/دپ

23/5/1402

23/5/1404

احتشام عماد زاده

لیسانس بهداشت محیط

استان بوشهر

2

09308562288

2 سال

جم

17

نگین سبز پویش عسلویه

1332/2/20/دپ

10/10/1402

10/10/1404

کلثوم کوهگرد

لیسانس بهداشت محیط

استان بوشهر

2

09302210656

2 سال

             عسلویه

18

آساد صنعت خلیج  فارس

6102312

15/9/1402

15/9/1404

زهرا پناهنده

لیسانس بهداشت محیط

استان بوشهر

2

09171776348

اولین مجوز

دشتستان

19

سمپاشی نگین دشت کنگان

7402136

15/12/1402

15/4/1404

مریم افسری

لیسانس بهداشت محیط

استان بوشهر

3

09164688435

اولین مجوز

کنگان 
کلمات کلیدی:
شرکت     حشرات.موذی     حشرات     جانوران          


تاریخ بروز رسانی:   22 خرداد 1403

تعداد بازدید:   ۴

 


چاپ
< >